UTF8MB4_UNICODE_CI hatası çözümü

Bir web sitesini mevcut sunucudan alıp farklı bir sunucuya taşıdığınızda Mysql veritabanını yükleme esnasında "utf8mb4_unicode_ci" hatası alırsanız eğer, aşağıda ki PHP uygulamasında gerekli alanları doldurduktan sonra herhangi bir isim ile kayıt edip kök dizinde (cPanel kulanıyorsanız public_html içinde Plesk panel kullanıyorsanız httpdocs içine yükleyip tarayıcınızda http://siteismi.com/dosya.php olarak çalıştırın (dosya.php sıradan yazımdır kendiniz farklı bir ad kullanabilirsiniz. Bu işlemler sonunda "işlem başarılı" uyarısı aldığınız zaman veritabanını indirip yeni sunucunuza yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki kodlar veritabanı tablolarını utf8mb4_unicode_ci dilinden utf8_general_ci diline çevirmektedir.

<?php
$dbname = "";
$dbuser = "";
$dbpassword = "";
$con = mysql_connect('localhost',$dbuser,$dbpassword);
if(!$con) { die("Veritabanına Bağlanamadım.".mysql_error()); }
mysql_select_db($dbname);
$result=mysql_query('show tables');
while($tables = mysql_fetch_array($result)) {
foreach ($tables as $key => $value) {
mysql_query("ALTER TABLE $value CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci");
}}
echo "<script>alert('İşlem Başarılı');</script>";
?>

  • 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

Panelsiz yedek alma

Sunucu aldınız 15 günlük deneme lisansı kullandınız ve trial sürüm sona erdi sizde yedek almak...